Tukea harrastamiseen

Iisalmen Uimareiden tukirahasto taloudellisissa haasteissa oleville perheille

Iisalmen Uimarit ry on perustanut rahaston, jotta harrastuksen kustannukset eivät olisi este uintiharrastukselle. Rahaston tarkoitus on tukea perheitä harrastusmaksuissa tilanteissa, joissa taloudelliset tai sosiaaliset haasteet kuormittavat perhettä ja uhkaavat keskeyttää, tai estää lapsen tai nuoren harrastamisen.

Tuki jaetaan harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti siten, että mahdollisimman montaa harrastajaa pystytään tukemaan. Tuen myöntämiseen vaikuttavia tekijöitä: perheen äkillinen ja tilapäinen taloudellinen ahdinko, muutos perhesuhteissa esim. avioero, yksinhuoltajuus, monilapsisuus, työttömyys. Tukea voivat hakea kaikki alle 25-vuotiaat uimarit.

Tukea myönnetään seuran laskuttamiin kausi- ja jäsenmaksuihin.

Vapaamuotoiset hakemukset, missä perhe tai hakija itse kuvaa tilannettaan ja perusteita haettavalle tuelle toimitetaan sähköpostitse iisalmenuimarit@gmail.com

Vapaamuotoiset hakemukset käsitellään nopeasti ja luottamuksellisesti. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti. Hakemuksen käsittelijöinä toimivaan työryhmään kuuluvat toiminnanjohtaja ja päävalmentaja. 

Tukirahaston on mahdollistanut Olvi-Säätiö.

 

Muita tahoja, joista voi hakea tukea

PSL:n juhlarahasto 
Pohjois-Savon Liikunta täytti vuonna 2017 syksyllä 20-vuotta ja sen kunniaksi perustettiin juhlarahasto, jonka tarkoituksena on tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamista. Kohderyhmänä ovat ala- ja yläkouluikäiset lapset ja nuoret.

Hakemukset sähköpostitse: risto.kovanen(a)pohjois-savonliikunta.fi 

Hope ry

Hope ry auttaa vähävaraisia ja äkillisen kriisin kohdanneita lapsiperheitä, joissa asuu alle 17-vuotiaita lapsia. Tukea voidaan myöntää 6-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Tuki on tarkoitettu säännölliseen harrastamiseen. Hakemukset: https://hopeyhdistys.fi/tarvitsen-apua/harrastustuen-hakeminen/

SOS Lapsikylä - Unelmista totta

SOS-Lapsikylä myöntää Unelmista totta -harrastustukea 7-17-vuotiaan lapsen harrastukseen lahjoitusvaroista, mikäli harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen on uhattuna perheen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen viikoittaisen toiminnan osallistumismaksuihin. Hakemukset: https://www.unelmista.fi/

Pelastakaa Lapset ry - Eväitä elämälle

Pelastakaa Lapset ry tukee alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun lapsen harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Hakemukset: https://www.pelastakaalapset.fi/hae-tukea/harrastustuki/