Seuran ongelmanratkaisumalli ongelmatilanteissa

Seuran ongelmanratkaisumalli ongelmatilanteissa 

Häirintä ja ongelmatilanteissa seuran vastuuhenkilönä toimii toiminnanjohtaja, johon on otettava yhteys heti häirintä- tai ongelmatilanteen esille tultua. Toiminnanjohtajan ollessa esteellinen tai jäävi käsittelemään asiaa, varahenkilönä toimii päävalmentaja tai seuran hallituksen jäsen. Seurassa toimitaan lasten- ja nuorten edun mukaisesti ja huolehditaan, että häirintä tai hyväksikäyttö eivät jatku.  

Vastuuhenkilö selvittää kaikki valitukset ja epäilyt ja niihin suhtaudutaan aina vakavasti, olipa kyseessä mikä tahansa ongelmatilanne, esimerkiksi kiusaaminen, syrjintä, sukupuolisiveellisyyden loukkaus tai hyväksikäyttö. Vastuuhenkilö on yhteydessä osapuoliin ja lapsen tai nuoren vanhempiin.  

Seurassa varmistetaan, että kaikkia osapuolia, mahdollista epäiltyä, uhria ja uhrin vanhempia kuullaan huolellisesti tapahtuneesta. Huolehditaan siitä, että kaikki osapuolet tietävät, miten valituksen tai epäilyn käsittely etenee toiminnan järjestäjän organisaatiossa ja miten toiminnan järjestäjä on reagoinut asiaan, esimerkiksi tehnyt ilmoituksen lastensuojeluun tai poliisille. Ulospäin viestittäessä huolehditaan osapuolten oikeusturvasta. 

Jos on syytä epäillä, että kysymyksessä on rikos eli rikoslaissa mainittu teko, otetaan viipymättä yhteyttä poliisiin ja lastensuojeluviranomaiseen. Vastuuhenkilö on yhteydessä myös lapsen tai nuoren vanhempiin. Lastensuojeluviranomaisen on ilmoitettava poliisille, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapseen on hänen kasvuympäristössään kohdistunut rikos. Poliisi selvittää, onko tapahtunut rikos, missä olosuhteissa se on tapahtunut ja keitä asia koskee. 

Seuramme valmentajat ja toimihenkilöt ovat suorittaneet Väestöliiton Et ole yksin verkkokoulutuksen, jotta voimme edistää jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. 

Lisää tietoa ja tukea voit saada myös www.etoleyksin.fi verkkopalvelusta.