Seuran visio, missio ja arvot

Visio

Olla alueen paras vesiliikkuttaja

Missio 
Luoda kipinä harrastaa monipuolista vesiliikuntaa ja mahdollistaa menestyminen kilpaurheilussa

Seuran arvot

  • Luotettavuus: Valmentajat, seuratoimijat ja seuran johto sitoutuvat yhteisiin päämääriin. Toiminnan pohjana on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden varmistaminen kaikille seurassa toimiville ja liikkuville. Seuran henkilöstö on koulutettua ja osaavaa.
  •  Ilo: Tekemisen ilo tuottaa hyvinvointia seuramme kaikilla tasoilla. Ilo on yksilön omaa kokemusta ja yhdessä jaettua toisten ihmisten kanssa.
  • Yhteisöllisyys: Tsemppaamme ja kannustamme kaikkia liikkumaan, urheilemaan ja toimimaan seurassa omien tavoitteidensa mukaan. Arvostamme jokaista toiminnassa
    mukana olevaa. Seurassa on Me-henki yhteistyön pohjana.
  • Menestyminen: Haluamme tarjota menestyksen avaimet eri tasoisille uimareille. Toimintamme on pitkäjänteistä ja tavoitehakuista. Meillä on rohkeutta vastata haasteisiin ja uudistaa toimintaamme.