Strategiset päämäärät 2023-2027

Seura kehittää toimintaansa kaikilla seuratoiminnan osa-alueilla; johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset ja aineelliset resurssit.

- Tähtiseuramerkki vuoden 2023 aikana

- Hyvät ja turvalliset harjoitteluolosuhteet

- Laadukas uimaopetus ja valmennus

- Osaava ja ammattitaitoinen palkattu henkilöstö ja vapaaehtoiset seuratoimijat

- Hyvin hoidettu talous

- Uimareiden kansallinen menestys

- Pitkäaikaiset yhteistyökumppanit

- Kasvava jäsenmäärä